Facebook

Google Plus

Nieruchomości

Doradztwo na rynku nieruchomości Nowelizacja Ustawy o gospodarce nieruchomościami wprowadziła w dziedzinie rynku nieruchomości pojęcie “doradztwa”, jako usługi świadc...

więcej...

Audyty

Audyt określa stan faktyczny, w jakim znajduje się dany obiekt, a następnie wskazuje rozwiązanie czyli sposób jego modernizacji lub poziom energetyczny. Wyniki prowadzą d...

więcej...

Planowanie inwestycji

Planowanie inwestycyjne obejmuje wieloletni, kompleksowy plan zamierzeń inwestycyjnych przedsiębiorstwa, usystematyzowany według określonych priorytetów, wraz z harmono...

więcej...

Aktualnosci start

Dofinansowanie: Inwestycje energooszczęd…

Przedstawiamy Państwu propozycję opracowania kompleksowej dokumentacji aplikującej  o dotację w ramach PROGRAMU PRIORYTETOWEGO POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach   Beneficjenci: zarejestrowane w Polsce mikroprzedsiębior...

więcej...

Dofinansowanie: BOCIAN - Rozproszone, od…

Przedstawiamy Państwu propozycję opracowania kompleksowej dokumentacji aplikującej  o dofinansowanie w ramach PROGRAMU PRIORYTETOWEGO WSPIERANIE ROZPROSZONYCH, ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii   Beneficjenci: przedsiębiorcy w rozumieniu art. ...

więcej...

Dofinansowanie: Dopłaty do kredytów na b…

Przedstawiamy Państwu propozycję opracowania kompleksowej dokumentacji aplikującej  o dofinansowanie w ramach PROGRAMU PRIORYTETOWEGO POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych   Beneficjenci: osoby fizyczne dysponujące prawomocnym pozwoleniem ...

więcej...