Facebook

Google Plus

Ostatnie dofinansowanie dla mikroprzedsiębiorstw z obszarów wiejsko-miejskich

Firma CONCEPT serdecznie zaprasza na spotkanie celem pozyskania dofinansowania w ramach tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich oraz podjęcia współpracy. Jeśli zastanowili się Państwo nad szczegółami Swoich inwestycji, nadszedł czas na przygotowywanie i złożenie dokumentacji. W związku z powyższym proszę o kontakt celem ustalenia dogodnego terminu spotkania.

Prawdopodobny termin naboru: marzec - kwiecień 2013r. 

 ARiMR

Podstawowe informacje:

  • Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, przedsiębiorstwa – podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą, posiadające status mikroprzedsiębiorstwa.
  • Preferowane typy przedsięwzięć:

- usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,

- usług dla ludności,

- sprzedaży hurtowej i detalicznej,

- rzemiosła lub rękodzielnictwa,

- robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,

- usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,

- usług transportowych,

- usług komunalnych,

- przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,

- magazynowania lub przechowywania towarów,

- wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,

- rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

  • Poziom dofinansowania – do 50%.

Zapraszamy do współpracy

Zespół CONCEPT