Facebook

Google Plus

Konferencja nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020

Marszałek Szczecin

Dnia 1 marca br., w Teatrze Polskim w Szczecinie Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, zorganizował konferencję jako koordynator procesu przygotowania naszego regionu do nowej perspektywy finansowej, we współpracy z Północną Izbą Gospodarczą i pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwa Gospodarki.
Konferencja miała za zadanie prezentację priorytetowych obszarów wsparcia ze środków europejskich w nowej perspektywie finansowej oraz przedstawienie stanu przygotowań Województwa Zachodniopomorskiego do wdrożenia nowej perspektywy unijnej oraz dołączyć swój głos w dyskusji nad wyznaczonymi priorytetami programowania na lata 2014–2020.
Priorytetowe dziedziny gospodarki, na jakie postawi Urząd Marszałkowski, dzieląc eurofundusze.
Pierwsza to biogospodarka. To wszystko, co związane jest z rozwiniętym u nas przemysłem meblarskim, spożywczym i energią odnawialną.
(oparta o naturalne zasoby regionu i jego potencjał gospodarczy oraz naukowo-badawczy)
Druga specjalizacja to gospodarka morska i logistyka, czyli branże "tradycyjne" dla naszego regionu.
Kolejne kluczowe dla nas branże to przemysł maszynowy i związany z konstrukcjami stalowymi, także wielkogabarytowymi.
Czwarta specjalizacja to "usługi oparte na wiedzy". (dynamicznie rozwijająca się branża ICT, a także instytucje otoczenia biznesu, czy przemysły kreatywne) 
Piąta specjalizacja to turystyka. (wykorzystanie zasobów przyrodniczych i dorobku kulturowego). Tę ostatnią warto poszerzyć o segment „zdrowie”, gdyż szeroko pojęte usługi zdrowotne pozwolą harmonijnie i przez cały rok korzystać w pełni z zasobów naturalnych regionu.