Facebook

Google Plus

Dofinansowanie: Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez bank

Przedstawiamy Państwu propozycję opracowania kompleksowej dokumentacji aplikującej 

o dotację w ramach

PROGRAMU WSPIERANIE ROZPROSZONYCH,

ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup

i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez bank

 

Beneficjenci:

 • osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania[1] budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym[2] albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie;
 • wspólnoty mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi;
 • spółdzielnie mieszkaniowe zarządzające budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi;

Podstawowe informacje:

 • Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energiielektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.
 • Rodzaje przedsięwzięć:

wsparciem finansowym objęte jest przedsięwzięcie polegające na zakupie i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej, na potrzeby

 1. oistniejących lubbędących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych;
 2. ofinansowane będą następujące instalacje do produkcji energii elektrycznej lubprodukcji ciepła i energii elektrycznej:

 

-   źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

 

-   pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

 

-   kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

 

-   systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp,

 

-   małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe,

 

-   mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe;

 

 1. odopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej:

 

-   więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub

 

-   więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami)energii elektrycznej.

 

 • Koszty kwalifikowalne obejmują projekt instalacji, dokumentację niezbędną do uzyskania pozwoleń, koncesji, zakup, montaż orazodbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem.

 

Formy dofinansowania:

 

 • środki udostępnione bankowi z przeznaczeniem na dotacje;
 • środki udostępnione bankowi z przeznaczeniem na udzielenie kredytów bankowych.

 

Poziom i wysokość wsparcia:

 

 • dofinansowanie jest udzielane w formie kredytu wraz z dotacją i wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, w tym w formie dotacji:

 

 1. odo 15% dofinansowania dla instalacji – źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła, kolektory słoneczne), a w okresie lat 2014 – 2015 do 20% dofinansowania;
 2. odo 30% dofinansowania dla instalacji – systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja, a w okresie lat 2014 – 2015 do 40% dofinansowania;

 

 • oprocentowanie kredytu dla kredytobiorcy w skali roku wynosi 1%;
 • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji na potrzeby budynku mieszkalnego wynosi:

 

 1. 100 tys. zł - w przypadku osoby fizycznej (za wyjątkiem instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz),
 2. 300 tys. zł - w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej oraz w każdymprzypadku dla instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz;

 

 • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji przy zakupie i montażu instalacji równolegle wykorzystującej więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) energii elektrycznej na potrzeby budynku mieszkalnego wynosi:

 

 1. 150 tys. zł - w przypadku osoby fizycznej (za wyjątkiem instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz),
 2. 450 tys. zł - w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej oraz w każdymprzypadku dla instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz.

 

Termin składania wniosków:

 

 • rozpoczęcie naboru wniosków w wybranym w przetargu banku - III kwartał 2014 r.

 

Alokacja przewidziana na konkurs:

 

 • w latach 2014-2015 uruchomiona zostanie część pilotażowa programu na 200 mln zł, w tym 100 mln zł dla wybranego w drodze postępowania przetargowego banku.

 

 

 

 

 

Zapraszamy do współpracy

 

 

 

 

 

CONCEPT

 

ul. Podgórna 63

 

70-205 Szczecin

 

tel./fax.: 91-48-99-180

 

kom. 505-910-438   kom. 666-051-515

 

kom. 662-642-591   kom. 784-892-003

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

concept.szczecin.pl

 

 

 

dołącz do CONCEPT na facebook:

www.facebook.com/CONCEPTSZCZECINPL[1] Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć: prawo własności (w tym współwłasność) lub użytkowanie wieczyste.

[2] Przez budynek mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć budynek wolnostojący albo samodzielną część domu bliźniaczego albo szeregowego, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w połowie powierzchni całkowitej przez osobę fizyczną posiadającą prawo do dysponowania nim (prawo własności, współwłasność lub użytkowanie wieczyste), w tym również prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie.