Facebook

Google Plus

Dofinansowanie: Zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla samorządów

Przedstawiamy Państwu propozycję opracowania kompleksowej dokumentacji aplikującej 

o dotację w ramach

PROGRAMU WSPIERANIE ROZPROSZONYCH,

ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup

i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla samorządów

 

Beneficjenci:

 • jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawowe informacje:

 • Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energiielektrycznej dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.
 • Rodzaje przedsięwzięć:
 1. owsparciem finansowym objęte jest przedsięwzięcie polegające na zakupiemontażu małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej, na potrzeby istniejących lubbędących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych[1] lub wielorodzinnych[2];
 2. ofinansowane będą następujące instalacje do produkcji energii elektrycznej lubprodukcji ciepła i energii elektrycznej:

  -   źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

  -   pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

  -   kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

  -   systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp,

  -   małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe,

  -   mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,

  przeznaczone dla budynków mieszkalnych znajdujących się na terenie jednostkisamorządu terytorialnego będącej beneficjentem programu;

  1. odopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej:

  -   więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub

  -   więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) energii elektrycznej;

  • Koszty kwalifikowalne obejmująprojekt instalacji, dokumentację niezbędną do uzyskania pozwoleń, koncesji, zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem.
  • Odpowiedzialność za wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych (dysponujących lub zarządzających budynkami wskazanymi do zainstalowania małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii) ponosi beneficjent.Wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych, odbywać się będzie na podstawie obiektywnych, gwarantujących osiągnięcie efektu ekologicznego, zapewniających równe traktowanie kryteriów doboru. Za stworzenie kryteriów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,odpowiedzialna jest jednostka samorządu terytorialnego.

  Formy dofinansowania:

  • pożyczka;
  • dotacja.

  Poziom i wysokość wsparcia:

  • dofinansowanie jest udzielane w formie pożyczki wraz z dotacją i wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, w tym w formie dotacji:
  1. do 15% dofinansowania dla instalacji – źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła, kolektory słoneczne), a w okresie lat 2014 – 2015 do 20% dofinansowania;
  2. do 30% dofinansowania dla instalacji – systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja, a w okresie lat 2014 – 2015 do 40% dofinansowania;
  • kwota pożyczki wraz z dotacją wynosi nie mniej niż 1 000 tys. zł; pożyczka udzielana jest łącznie z dotacją;oprocentowanie pożyczki w skali roku wynosi 1%;
  • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji na potrzeby budynku mieszkalnego wynosi:
  1. 100 tys. zł - w przypadku osoby fizycznej (za wyjątkiem instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz),
  2. 300 tys. zł - w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej oraz w każdymprzypadku dla instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz;
  • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych zakupu i montażu instalacji przy zakupie i montażu instalacji równolegle wykorzystującej więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) energii elektrycznej na potrzeby budynku mieszkalnego wynosi:
  1. 150zł - w przypadku osoby fizycznej (za wyjątkiem instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz),
  2. 450 tys. zł - w przypadku wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej oraz w każdymprzypadku dla instalacji układu mikrokogeneracyjnego na biogaz.

  Termin składania wniosków:

  • ogłoszenie naboru wniosków dla - II kwartał 2014 r.

  Alokacja przewidziana na konkurs:

  • w latach 2014-2015 uruchomiona zostanie część pilotażowa programu na 200 mln zł, w tym:100 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego.

   

   

  Zapraszamy do współpracy

   

   

  CONCEPT

  ul. Podgórna 63

  70-205 Szczecin

  tel./fax.: 91-48-99-180

  kom. 505-910-438   kom. 666-051-515

  kom. 662-642-591   kom. 784-892-003

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  concept.szczecin.pl

   

  dołącz do CONCEPT na facebook:

  www.facebook.com/CONCEPTSZCZECINPL


[1]Przez budynek mieszkalny jednorodzinny należy rozumieć budynek wolnostojący albo samodzielną część domu bliźniaczego albo szeregowego, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w połowie powierzchni całkowitej przez osobę fizyczną posiadającą prawo do dysponowania nim (prawo własności, współwłasność lub użytkowanie wieczyste), w tym również prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie.

[2]Przez budynek mieszkalny wielorodzinny należy rozumieć budynki zarządzane przez wspólnoty lub spółdzielnie mieszkaniowe.