Facebook

Google Plus

Dofinansowanie: Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych

Przedstawiamy Państwu propozycję opracowania kompleksowej dokumentacji aplikującej 

o dofinansowanie w ramach

PROGRAMU PRIORYTETOWEGO

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych

 

Beneficjenci:

 • osoby fizyczne dysponujące prawomocnym pozwoleniem na budowę oraz posiadające prawo do dysponowania nieruchomością[1], na której będą budowały budynek mieszkalny;
 • osoby fizyczne dysponujące uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz: prawa własności nieruchomości, wraz z domem jednorodzinnym, który deweloper na niej wybuduje albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego, który będzie na niej posadowiony i stanowić będzie odrębną nieruchomość albo własności lokalu mieszkalnego . Przez dewelopera rozumie się także spółdzielnięmieszkaniową.

Podstawowe informacje:

 • celem programu jest oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez dofinansowanieprzedsięwzięć poprawiających efektywność wykorzystania energii w nowobudowanychbudynkach mieszkalnych;
 • rodzaje przedsięwzięć:
 1. budowa domu jednorodzinnego[2] ;
 2. zakup nowego domu jednorodzinnego;
 3. zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 • przedsięwzięcie musi spełniać standard energetyczny określony poniżej.

  Koszty kwalifikowalne:

  • koszt budowy albo zakupu domu jednorodzinnego albo zakupu lokalu mieszkalnego w nowym budynku wielorodzinnym wraz z kosztem projektu budowlanego, kosztem wykonania weryfikacji projektu budowlanego, kosztem wykonania testu szczelności budynku i potwierdzenia osiągnięcia standardu energetycznego . Koszty kwalifikowane obejmują te elementy budynku, które prowadzą do spełnienia kryteriów Programu Priorytetowego, w szczególności:
  1. zakup i montaż elementów konstrukcyjnych bryły budynku, w tym materiałów izolacyjnych ścian, stropów, dachów, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej,
  2. zakup i montaż układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  3. zakup i montaż instalacji ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wodnokanalizacyjnej i elektrycznej;
            nie zalicza się do nich kosztów związanych z wykończeniem mieszkania/budynku umożliwiających zamieszkanie.

  Formy dofinansowania:

  • dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego realizowana za pośrednictwem banku napodstawie umowy o współpracy zawartej z NFOŚiGW.

  Poziom i wysokość wsparcia:

  • wysokość dofinansowania jest uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco), obliczonego na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008 roku w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej odrębną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1240), z uwzględnieniem wytycznych NFOSiGW dotyczących:
  1. minimalnych wymagań technicznych dla domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych;
  2. sposobu potwierdzenia spełnienia przez projekt budowlany przedsięwzięcia wymagań programu;
  3. sposobu potwierdzenia spełnienia przez zrealizowane przedsięwzięcie wymagań programu;
  4. wymagań w zakresie zapewnienia jakości robót budowlanych i procesu budowlanego;
  • wysokość dofinansowania wynosi:
  1. w przypadku domów jednorodzinnych:

  -   standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 30 000 zł brutto;

  -   standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 50 000 zł brutto;

  1. w przypadku lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych :

  -   standard NF40 – EUco ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 11 000 zł brutto;

  -   standard NF15 – EUco ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 16 000 zł brutto;

  • wysokość dotacji nie jest uzależniona od wysokości kosztów kwalifikowanych, jednakże nie może przekroczyć ich wartości.

  Termin składania wniosków:

  • nabór wniosków o dotację NFOSiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybieciągłym. Wnioski składane są w bankach, które zawarły umowę o współpracy z NFOSiGW.

  Alokacja przewidziana na konkurs:

  • planowane zobowiązania dla bezzwrotnych form dofinansowania wynoszą 300 mln zł.

   

   

  Zapraszamy do współpracy

   

  CONCEPT

  ul. Podgórna 63

  70-205 Szczecin

  tel./fax.: 91-48-99-180

  kom. 505-910-438   kom. 666-051-515

  kom. 662-642-591   kom. 726-32-55-35

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  concept.szczecin.pl

   

  dołącz do CONCEPT na facebook:

  www.facebook.com/CONCEPTSZCZECINPL

   [1]Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć: prawo własności (w tym współwłasność); użytkowanie wieczyste.

[2]Przez dom jednorodzinny należy rozumieć budynek wolnostojący albo samodzielną część domu bliźniaczego albo szeregowego, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe beneficjenta, co najmniej w połowie powierzchni całkowitej.