Facebook

Google Plus

Biznes plan

Biznes plan – firma CONCEPT

Biznes plan jest narzędziem planistycznym wykorzystywanym przy ocenie opłacalności przedsięwzięć gospodarczych. Dokument ten sporządzany jest na potrzeby wewnętrzne firmy, ale jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej – np. w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji. Biznes plan zawiera kompleksowy spis celów oraz zadań, jakie stawia się przed przedsiębiorstwem.

Oferujemy sporządzenie biznes planu dla planowanej inwestycji (rozpoczęcie nowej działalności, rozszerzenie dotychczasowej działalności, dywersyfikacja usług), biznes planów potrzebnych do uzyskania kredytu.