Facebook

Google Plus

Doradztwo na rynku nieruchomości

Doradztwo na rynku nieruchomości – firma CONCEPT

Nowelizacja Ustawy o gospodarce nieruchomościami wprowadziła w dziedzinie rynku nieruchomości pojęcie “doradztwa”, jako usługi świadczonej przez uprawnionych, licencjonowanych profesjonalistów rynku nieruchomości.

Czym jest doradztwo rynku nieruchomości?

Doradztwo z zakresu rynku nieruchomości jest usługą, pomagającą „inwestorowi” w podjęciu prawidłowej decyzji co do ulokowania swoich środków w daną nieruchomość, lub w każdej innej decyzji dotyczącej rynku nieruchomości. W skrócie, znaczy to tyle, że każda osoba, pragnąca zwrócić się do pośrednika posiadającego odpowiednie doświadczenie, oraz uprawnienia zawodowe, może uzyskać fachową poradę w bardzo szerokim zakresie rynku nieruchomości.

Doradca rynku nieruchomości przedstawi rzetelną informację dotyczącą:

  • wartości rynkowej posiadanej nieruchomości,
  • wartości rynkowej nieruchomości jaką zamierzamy nabyć/wynająć,
  • rentowności planowanej inwestycji,
  • przewidywanego czasu sprzedaży danej nieruchomości,
  • opłacalności,
  • biznes planu odnośnie dowolnie planowanej inwestycji, tak deweloperskiej, jak i każdej innej inwestycji w nieruchomości, w oparciu o różnego rodzaju wnikliwe analizy,
  • prognozę opłacalności dowolnej inwestycji w nieruchomości.

 

Z całą pewnością doradztwo w zakresie rynku nieruchomości, to nowa jakość, i nowy rodzaj świadczonych przez pośredników usług. Doradztwo w zakresie rynku nieruchomości jest usługą wielowymiarową,  na wykonanie której składa się doświadczenie i wiedza w zakresie wielu płaszczyzn, i takich elementów jak: prawo, ekonomia, znajomość miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, informacji na temat struktury zatrudnienia w danym regionie,  znajomości zmian cen danych nieruchomości w danym terenie w czasie, znajomości “tendencji” i “mody” co do poszczególnych regionów, i wiele, wiele innych, których nie sposób wymienić.