Facebook

Google Plus

Kwalifikacje

Kwalifikacje naszego zespołu

 

Pracownicy firmy CONCEPT uczestniczą w kursach i szkoleniach pozwalających uzyskać kompleksową i najbardziej aktualną wiedzę z dziedzin, w których się specjalizujemy. Dotyczą one m.in. audytów energetycznych i remontowych, biznesplanów, studium wykonalności czy pozyskiwania funduszy unijnych. Poszerzana i uzupełniania sukcesywnie wiedza pozwala nam świadczyć najwyższej jakości usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów.