Facebook

Google Plus

Nieruchomości

nieruchomosci2

Doradztwo na rynku nieruchomości

Nowelizacja Ustawy o gospodarce nieruchomościami wprowadziła w dziedzinie rynku nieruchomości pojęcie “doradztwa”, jako usługi świadczonej przez uprawnionych, licencjonowanych profesjonalistów rynku nieruchomości.

 

Czym jest doradztwo rynku nieruchomości?

Doradztwo z zakresu rynku nieruchomości jest usługą, pomagającą „inwestorowi” w podjęciu prawidłowej decyzji co do ulokowania swoich środków w daną nieruchomość, lub w każdej innej decyzji dotyczącej rynku nieruchomości. W skrócie, znaczy to tyle, że każda osoba, pragnąca zwrócić się do pośrednika posiadającego odpowiednie doświadczenie, oraz uprawnienia zawodowe, może uzyskać fachową poradę w bardzo szerokim zakresie rynku nieruchomości.

Doradca rynku nieruchomości przedstawi rzetelną informację dotyczącą:

 • wartości rynkowej posiadanej nieruchomości,
 • wartości rynkowej nieruchomości jaką zamierzamy nabyć/wynająć,
 • rentowności planowanej inwestycji,
 • przewidywanego czasu sprzedaży danej nieruchomości,
 • opłacalności,
 • biznes planu odnośnie dowolnie planowanej inwestycji, tak deweloperskiej, jak i każdej innej inwestycji w nieruchomości, w oparciu o różnego rodzaju wnikliwe analizy,
 • prognozę opłacalności dowolnej inwestycji w nieruchomości.

 

Z całą pewnością doradztwo w zakresie rynku nieruchomości, to nowa jakość, i nowy rodzaj świadczonych przez pośredników usług. Doradztwo w zakresie rynku nieruchomości jest usługą wielowymiarową,  na wykonanie której składa się doświadczenie i wiedza w zakresie wielu płaszczyzn, i takich elementów jak: prawo, ekonomia, znajomość miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, informacji na temat struktury zatrudnienia w danym regionie,  znajomości zmian cen danych nieruchomości w danym terenie w czasie, znajomości “tendencji” i “mody” co do poszczególnych regionów, i wiele, wiele innych, których nie sposób wymienić.

 

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 1997 r. Nr 115, poz. 741, art. 179 ust. 2) „pośrednikiem w obrocie nieruchomościami jest osoba fizyczna  posiadająca licencję zawodową nadaną w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami”.

Ustawa o gospodarce nieruchomościami definiuje kodeks powinności pośrednika:

 • stosować przepisy prawa, standardy zawodowe;
 • kierować się zasadami etyki zawodowej;
 • czynności pośrednictwa wykonywać za szczególną starannością;
 • kierować się zasadą ochrony interesów osób, na rzecz których wykonywane są czynności;
 • posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
 • stale doskonalić kwalifikacje zawodowe.

 

Posiadamy licencję zawodową nr 12299 wydaną przez Ministra Infrastruktury.