Facebook

Google Plus

Planowanie inwestycji

biznes2

Planowanie inwestycyjne obejmuje wieloletni, kompleksowy plan zamierzeń inwestycyjnych przedsiębiorstwa, usystematyzowany według określonych priorytetów, wraz z harmonogramem realizacji oraz wysokością potrzebnych nakładów finansowych z podziałem na poszczególne okresy oraz źródła ich pozyskania.

W ramach planowania inwestycyjnego zajmujemy się kompleksową usługą pozyskania funduszy unijnych. Opracowujemy prekwalifikacje projektów, wnioski o dofinansowanie wraz z niezbędnymi załącznikami, biznes plany, studia wykonalności, analizy finansowe, jak również rozliczamy beneficjentów sporządzając wnioski o płatność.

W naszej pracy kierujemy się etycznym podejściem do biznesu i klientów. Stąd też mogą Państwo oczekiwać profesjonalnej obsługi. Za nasze działania i czynności ponosimy odpowiedzialność.

Razem tworzymy dynamiczny zespół, doskonalący na każdym kroku swe umiejętności, by w pełni służyć klientom wsparciem merytorycznym i doświadczeniem niezbędnym w biznesie.