Facebook

Google Plus

Studium wykonalności

Studium wykonalności – firma CONCEPT

Studium wykonalności jest to rozszerzona wersja biznes planu, umożliwiająca poważne zmniejszenie ryzyka inwestycyjnego. Jest dokumentem składającym się z analizy rynku, analizy ekonomicznej, analizy technicznej, strategicznej. Studium wykonalności ma na celu dostarczyć wszelkich danych niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Oferujemy sporządzanie studium wykonalności jako załącznika do dokumentacji aplikującej o dofinansowanie z Unii Europejskiej.